Menu

วัดมหาวันวนาราม

วัดมหาวันวนาราม เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวีเมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญไชย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคารหริภุญไชย สิ่งปลูกสร้างในวัดล้วนสร้างขึ้นใหม่จนไม่หลงเหลือของเดิม แต่ที่ทำให้วัดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพราะเป็นแหล่งที่ำพบพระรอด และพระรอดหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคี กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเมื่อหลายสิบปีก่อน สถานที่ตั้ง และการเดินทาง ที่ตั้ง :ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง รถยนต์ส่วนตัว :จากศุนย์บริการนักท่องเที่ยวใช้ ถ.รอบเมืองนอก…

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(สุพรรณบุรี)

พระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณมาแต่อดีต ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองโบราณสุพรรณบุรี ในท้องที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี…

0 16 0

วัดพะโคะ

วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่บนเขาพะโคะ หรือเขาพัทธสิงค์ หมู่ที่ 6…

0 6 0

วัดโรงช้าง

  วัดโรงช้าง ตำนานพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า วัดโรงช้าง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ บ้านโรงช้าง…

0 12 0

วัดมหาวันวนาราม

วัดมหาวันวนาราม เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวีเมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญไชย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคารหริภุญไชย สิ่งปลูกสร้างในวัดล้วนสร้างขึ้นใหม่จนไม่หลงเหลือของเดิม แต่ที่ทำให้วัดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพราะเป็นแหล่งที่ำพบพระรอด และพระรอดหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคี กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเมื่อหลายสิบปีก่อน สถานที่ตั้ง และการเดินทาง ที่ตั้ง :ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง รถยนต์ส่วนตัว :จากศุนย์บริการนักท่องเที่ยวใช้ ถ.รอบเมืองนอก…

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(สุพรรณบุรี)

พระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณมาแต่อดีต ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองโบราณสุพรรณบุรี ในท้องที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี…

0 16 0

วัดพะโคะ

วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่บนเขาพะโคะ หรือเขาพัทธสิงค์ หมู่ที่ 6…

0 6 0

วัดมหาวันวนาราม

วัดมหาวันวนาราม เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวีเมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญไชย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคารหริภุญไชย สิ่งปลูกสร้างในวัดล้วนสร้างขึ้นใหม่จนไม่หลงเหลือของเดิม แต่ที่ทำให้วัดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพราะเป็นแหล่งที่ำพบพระรอด และพระรอดหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคี กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเมื่อหลายสิบปีก่อน สถานที่ตั้ง และการเดินทาง ที่ตั้ง :ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง รถยนต์ส่วนตัว :จากศุนย์บริการนักท่องเที่ยวใช้ ถ.รอบเมืองนอก…

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(สุพรรณบุรี)

พระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณมาแต่อดีต ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองโบราณสุพรรณบุรี ในท้องที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี…

0 16 0

วัดพะโคะ

วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่บนเขาพะโคะ หรือเขาพัทธสิงค์ หมู่ที่ 6…

0 6 0

วัดมหาวันวนาราม

วัดมหาวันวนาราม เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวีเมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญไชย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคารหริภุญไชย สิ่งปลูกสร้างในวัดล้วนสร้างขึ้นใหม่จนไม่หลงเหลือของเดิม แต่ที่ทำให้วัดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพราะเป็นแหล่งที่ำพบพระรอด และพระรอดหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคี กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเมื่อหลายสิบปีก่อน สถานที่ตั้ง และการเดินทาง ที่ตั้ง :ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง รถยนต์ส่วนตัว :จากศุนย์บริการนักท่องเที่ยวใช้ ถ.รอบเมืองนอก…

วัดพะโคะ

วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่บนเขาพะโคะ หรือเขาพัทธสิงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นวัดที่มีความสำคัญมาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระเมาลักเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมทางใต้ สมัยกรุงศรีอยุธยา แบบอย่างศิลปะลังกา และเกี่ยวข้องกับตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ตามพงศาวดาร เล่ากันว่า…

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(สุพรรณบุรี)

พระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณมาแต่อดีต ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองโบราณสุพรรณบุรี ในท้องที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดที่สำคัญตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี ด้านทิศตะวันตก บริเวณศูนย์กลางเมืองโบราณสุพรรณบุรี ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ภายในวัดประกอบไปด้วยโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระปรางค์ ซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัดศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม จำนวน 2 องค์…

วัดโรงช้าง

  วัดโรงช้าง ตำนานพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า วัดโรงช้าง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ บ้านโรงช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโรงช้าง ทางทิศใต้ ของตัวเมือง ติดกับถนนสายพิจิตร – สามง่าม-วังจิก ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร (ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข…

ทำเวบ

สอนเขียนเว็บ,สอน ASP, สอน PHP ,อบรม wordpress, สอนทําเว็บ, สอน HTML

UserOnline

สถิติเว็บไซต์

FREE SOCIAL MEDIA SHARE