Menu

ขุนทึง ขุนเทือง

“ขุนทึง” หรือ “ขุนทึงขุนเทือง” เป็นชื่อวรรณคดีลาว–อีสาน เรื่องเกี่ยวกับเมืองนาค ซึ่งความเชื่อเรื่อง “นาค” (ดั้งเดิมคือ “เงือก”) นี้ฝังลึกในวัฒนธรรมลาว-อีสาน ขอเล่าเรื่อง “ขุนทึง” อย่างย่อ ๆ ดังนี้ มีนครแห่งหนึ่งชื่อ เชียงเงื้อม หรือเชียงใหญ่ มีกษัตริย์…

หลวงปู่หลิว เหรียญพญาเต่าเรือน

ตามประวัติของพญาเต่าเรือน เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ พญาเต่าเรือน พญาเต่าเรือน หมายถึงขนาดใหญ่โตเท่าบ้านเรือนอาศัยอยู่บนเกาะร้างกลางมหาสมุทร ในครั้งนั้นมีเรือสำเภาใหญ่ของพ่อค้าวาณิชได้อับปางลงกลางมหาสมุทร…

0 29 0

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์(วัดพี่เจดีย์น้อง)

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒…

0 22 0