Menu
วัดธาตุทอง

วัดธาตุทอง

วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ และได้รับ

prove-amulet-300x225

5 เคล็ดลับ…

พระเครื่องนั้น ถือเป็นสินค้าประเภทพุทธพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง

0 468 0
400-lpa170611.2

การปิดทองฝังลูกนิมิตร‏

ธรรมเนียมแห่งการกำหนดเขตพัทธสีมาอุโบสถจะต้องหมายเขต

0 483 0
tham48

หลักธรรมของหลวงปู่ดูลย์

จิตคิด จิตเกิด จิตไม่คิด จิตไม่เกิด จิตคิด จิตถูกทำลาย จิตไม่คิด…

0 519 0