Menu

เกจิ-อาจารย์

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ชีวิตความเป็นอยู่ของ พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร ช่างน่าสังเวช ทุกข์ลำบากเหมือนกับว่า ในโลกนี้บ่มีใครเท่าเทียมได้ ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกข์และสุขก็เป็นอนิจจัง ทุกข์ขัง…
0 31 0

หลวงปู่ข้าวแห้ง(บายกริม)

หลวงปู่ข้าวแห้ง (บายกริม) วัดตาปันศรัทธาธรรม จ.สุรินทร์ หลวงปู่ข้าวแห้ง ผู้สืบสานตำนาน หลวงปู่สรวง…
0 81 0

ประวัติ หลวงปู่ศุข(พระครูวิมลคุณากร)

หลวงปู่ศุข นามเดิม :- ศุข นามสกุล เกษเวช (ต่อมาลูกหลานได้ใช้ เกษเวชสุริยา…
0 374 0

ประวัติหลวงปู่ฮก รตินฺธโร

หลวงปู่ฮก รติน۪ธโร พระผู้เคร่งครัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ท่านเป็นสหธรรมมิกของหลวงปู่โทน กน۪ตสีโล พระเกจิแห่งวัดเขาน้อยคีรีวัน หลวงปู่ฮกเคยจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่โทนตั้งแต่เริ่มสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยคีรีวัน…
0 210 0

ประวัติหลวงพ่อปาน อัคฺคปญฺโญ

ประวัติหลวงพ่อปาน อัคฺคปญฺโญ วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ…
0 146 0

หลวงปู่ทิม อิสริโก (วัดละหารไร่)

หลวงปู่ทิม อิสริโก หรือ พระครูภาวนาภิรัต ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดละหารไร่เป็นยอดพระคณาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออก ท่านเป็นคนถือสันโดษ ถือสมถะ ไม่ยึดติดทรัพย์สินใดๆ ท่านฉันอาหารเพียงมื้อเดียวและไม่ฉันเนื้อสัตว์…
0 220 0

ประวัติ หลวงพ่อแฉ่ง ศิลปัญญา

หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เกจิดังยุคสงครามโลก  ประวัติหลวงพ่อแฉ่ง ศิลปัญญา วัดศรีรัตนาราม (บางพัง)…
0 286 0

ประวัติ หลวงปู่สรวง

ประวัติความเป็นมา            …
0 290 0

ประวัติ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เกิดในตระกูลของช่างตีเหล็ก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2430 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น…
0 133 0

ชีวประวัติ หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระภิกษุ คณะธรรมยุติกนิกาย ท่านได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ชาติภูมิ หลวงปู่ขาว อนาลโย นามเดิมชื่อ…
0 198 0
Page 1 of 212
ทำเว็บราคาถูก

สอนเขียนเว็บ,สอน ASP, สอน PHP ,อบรม wordpress, สอนทําเว็บ, สอน HTML

UserOnline

สถิติเว็บไซต์

FREE SOCIAL MEDIA SHARE