Menu

ผีจ้างหนัง

คำชะโนด คือป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องลี้ลับ เรื่องอาถรรพ์ และมันคือป่าที่มีตำนาน ที่ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชาวลาวให้ความนับถือ เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองนาคินทร์ และวังพญานาค ต้นตำนานแม่น้ำโขง เป็นป่าที่มีความน่าสนใจในแง่พฤกษศาสตร์ ที่โลกต้องทึ่ง!!! กับต้นคำชะโนดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และมีอยู่ที่เดียว ณ ป่าคำชะโนด แห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้น ป่าคำชะโนด แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราว 20 ไร่…

บุญสรงน้ำ หรือ…

บุญฮดสรง หรือ บุญสงกรานต์ จัดให้มีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า…

849 0

ประวัติ หลวงพ่อกวย…

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร มีนามเดิมว่า กวย ปั้นสน ท่านเกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. พ.ศ.…

5913 0

พระคาถาจินดามณี (หลวงปู่ศุข…

( บูชาครู ) ตะมังถัง ปะกาเสนโต สัทธาอะหะ อิ…

25975 0

ผีจ้างหนัง

คำชะโนด คือป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องลี้ลับ เรื่องอาถรรพ์ และมันคือป่าที่มีตำนาน ที่ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชาวลาวให้ความนับถือ เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองนาคินทร์ และวังพญานาค ต้นตำนานแม่น้ำโขง เป็นป่าที่มีความน่าสนใจในแง่พฤกษศาสตร์ ที่โลกต้องทึ่ง!!! กับต้นคำชะโนดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และมีอยู่ที่เดียว ณ ป่าคำชะโนด แห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้น ป่าคำชะโนด แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราว 20 ไร่…

บุญสรงน้ำ หรือ…

บุญฮดสรง หรือ บุญสงกรานต์ จัดให้มีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า…

849 0

ประวัติ หลวงพ่อกวย…

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร มีนามเดิมว่า กวย ปั้นสน ท่านเกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. พ.ศ.…

5913 0

ผีจ้างหนัง

คำชะโนด คือป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องลี้ลับ เรื่องอาถรรพ์ และมันคือป่าที่มีตำนาน ที่ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชาวลาวให้ความนับถือ เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองนาคินทร์ และวังพญานาค ต้นตำนานแม่น้ำโขง เป็นป่าที่มีความน่าสนใจในแง่พฤกษศาสตร์ ที่โลกต้องทึ่ง!!! กับต้นคำชะโนดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และมีอยู่ที่เดียว ณ ป่าคำชะโนด แห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้น ป่าคำชะโนด แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราว 20 ไร่…

บุญสรงน้ำ หรือ…

บุญฮดสรง หรือ บุญสงกรานต์ จัดให้มีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า…

849 0

ประวัติ หลวงพ่อกวย…

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร มีนามเดิมว่า กวย ปั้นสน ท่านเกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. พ.ศ.…

5913 0

ผีจ้างหนัง

คำชะโนด คือป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องลี้ลับ เรื่องอาถรรพ์ และมันคือป่าที่มีตำนาน ที่ชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชาวลาวให้ความนับถือ เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองนาคินทร์ และวังพญานาค ต้นตำนานแม่น้ำโขง เป็นป่าที่มีความน่าสนใจในแง่พฤกษศาสตร์ ที่โลกต้องทึ่ง!!! กับต้นคำชะโนดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และมีอยู่ที่เดียว ณ ป่าคำชะโนด แห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้น ป่าคำชะโนด แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราว 20 ไร่…

ประวัติ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร มีนามเดิมว่า กวย ปั้นสน ท่านเกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. พ.ศ. 2448 ปีมะเส็ง ณ หมู่บ้านแค หมู่ 9 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็นบุตรของ คุณพ่อ ตุ้ย…

บุญสรงน้ำ หรือ บุญฮดสรง

บุญฮดสรง หรือ บุญสงกรานต์ จัดให้มีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่โบราณ ในวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ในวันนี้พระสงฆ์ นําพระพุทธรูปออกจากโบสถืมาไว้ที่หอสรง ตอนบ่าย ชาวบ้านจะนําน้ำอบ น้ำหอม มาร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปที่หอสรงนี้ จากนั้น ก็ออกไปเก็บดอกไม้มาจัดประกวดประชันในการบูชาพระ ระหว่างนี้ชาวบ้านจะพากันเล่นแคน ฉิ่งฉาบ…

พระคาถาจินดามณี (หลวงปู่ศุข เกสโร)

( บูชาครู ) ตะมังถัง ปะกาเสนโต สัทธาอะหะ อิ มะ อะ วิ ตะ อุ อะ มิ มะ สะ นะ โม จินดามณี…

สวดมนต์ อิติปิโส ออนไลน์

ทำเว็บราคาถูก

สอนเขียนเว็บ,สอน ASP, สอน PHP ,อบรม wordpress, สอนทําเว็บ, สอน HTML

UserOnline

สถิติเว็บไซต์


FREE SOCIAL MEDIA SHARE