Menu

คาถาบูชาหลวงปู่หลิวและพญาเต่าเรือน

                                                                                          DSC_0085plodnee

 

 

การบูชานั้นให้จุดธูป ๓ ดอกหรือ ๕ ดอกก็ได้

คาถาขอลาภหลวงปู่หลิว

ตั้งนะโมสามจบ

จะขอลาภหลวงปู่หลิวจะมะหาเถรา

สุวรรณณะมามา ระชะมามา เพชรชะมามา

อาหาระมามา ขาทะนียะมามา โภชะนียะมามา

สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพพะบูชา ภะวันตุเม

นะชาลีติ อาคัจฉัยยะ อาคัจฉาหิ

แล้วต่อด้วย คาถาพญาเต่าเรือน

 

“นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะมะอุอะ”

จากนั้นอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนา โดยก่อนจะขอพรให้ตั้งจิตระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและนำพาสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ แล้วระลึกถึงชาติที่พระองค์เสวยชาติเป็นพญาเต่าเรือนอันมีจิตเมตตาต่อผู้คน ปรารถนาให้ผู้คนพบแต่ความสุข หากขอพรในสิ่งที่เป็นสุจริตพึงอธิษฐานไปตามนั้นแล้วท่านจะสมปรารถนาทุกประการ
สำหรับวันบูชานั้นให้บูชาในวันพระเป็นหลัก การเปลี่ยนน้ำให้เปลี่ยนทุกวันโกนคือก่อนวันพระหนึ่งวัน ยามสวดบูชานั้นให้สวดบูชาก่อนนอนทุกคืนและก่อนเปิดร้าน พยายามภาวนาพระคาถา “นาสังสิโม” ให้บ่อยจนจิตเป็นสมาธิแล้วท่านจะพบกับความอัศจรรย์ในอำนาจของพญาเต่าเรือน
เคล็ดลับอีกอย่างสำหรับการบูชาพญาเต่าเรือนขนาดเล็กสำหรับพกติดตัวคือหากท่านสามารถพกติดตัวได้ตลอด ก่อนออกจากบ้านหรือไปหางานให้ท่านยกเอาพญาเต่าเรือนขึ้นจบบนศีรษะแล้วภาวนาพระคาถาพญาเต่าเรือน ทำตามขั้นตอนการขอพรพญาเต่าเรือนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พร้อมทั้งระลึกหน้าของบุคคลที่เราจะไปพบ อธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จ ยามไปพบหน้าบุคคลผู้นั้นหากเขาเป็นคนใจแข็งให้ภาวนาในใจขณะที่พบ ภาวนาสั้นๆว่า “นาสังสิโม” สีคำนี้จะช่วยให้ร้ายกลับกลายเป็นดี

No comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

สวดมนต์ อิติปิโส ออนไลน์

ทำเว็บราคาถูก

สอนเขียนเว็บ,สอน ASP, สอน PHP ,อบรม wordpress, สอนทําเว็บ, สอน HTML

UserOnline

สถิติเว็บไซต์


FREE SOCIAL MEDIA SHARE