Menu

วัดมหาวันวนาราม

วัดมหาวันวนาราม
เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวีเมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญไชย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคารหริภุญไชย สิ่งปลูกสร้างในวัดล้วนสร้างขึ้นใหม่จนไม่หลงเหลือของเดิม แต่ที่ทำให้วัดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพราะเป็นแหล่งที่ำพบพระรอด และพระรอดหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคี กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเมื่อหลายสิบปีก่อน

สถานที่ตั้ง และการเดินทาง
ที่ตั้ง :ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง
รถยนต์ส่วนตัว :จากศุนย์บริการนักท่องเที่ยวใช้ ถ.รอบเมืองนอก ผ่านอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีไปประมาณ 500 ม. ถึงสี่แยกบริเวณประตูมหาวันให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จามเทวีไปเล็กน้อย
รถรับจ้าง :ขึ้นสามล้อถีบจากตัวเมือง

สิ่งที่น่าสนใจ
พระรอดหลวง
มีชื่อเรียกหลายชื่อ คือ พระะพุทธสักขีปฏิมากร หรือพระหินดำ หรือแม่พระรอด ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนแท่นแก้วภายในวิหารหลวงหน้าพระประธาน พระรอดหลวงเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร สลักจากหินดำ ด้านหลังองค์พระมีลายกระจังคล้ายใบโพธิ์ พระกรรณยาวเกือบไหล่ ถืือเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูน

ที่มา: https://www.reviewthaitravel.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1/

No comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

สวดมนต์ อิติปิโส ออนไลน์

ทำเว็บราคาถูก

สอนเขียนเว็บ,สอน ASP, สอน PHP ,อบรม wordpress, สอนทําเว็บ, สอน HTML

UserOnline

สถิติเว็บไซต์


FREE SOCIAL MEDIA SHARE