คาถาบูชา

คาถาบูชา หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ จ.ระยอง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ มะอะอุ...

Read more

คาถาบูชาไอ้ไข่

คาถาบูชาไอ้ไข่ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ) นะโม...

Read more

คาถาบูชาหลวงปู่ทวด

คาถาบูชาหลวงปู่ทวด ให้แคล้วคลาดปลอดภัย สำหรับการบูชาหลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้จุดธูปแขก 9 ดอก มะลิขาว 9 ดอก พร้อมกล่าวบทคำบูชาพระพุทธเจ้า และตามด้วยคาถาบูชาหลวงปู่ทวด ดังนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ นะโม ตัสสะ...

Read more

คาถาบูชาพระพุทธชินราช

คาถาบูชาพระพุทธชินราช บทที่เขียนไว้ในโบสถ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก ตั้งนะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ...

Read more

พระคาถาโพธิบาท-คาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ

บูระพารัส์มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส์มิง พระธัมเมตัง บูระพารัส์มิง พระสังฆานัง ทุกขะโร คะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สัพพะเคราะห์ตัวใดๆ ขอให้กลายเป็นดี เคราะห์ปี เคราะห์เดือน เคราะห์วัน...

Read more

บทสวด โพชฌังคปริตร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(๓ ครั้ง) โพชฌังโคสะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา...

Read more

คาถาบูชาพระแม่ธรณี

ตั้งนะโม ๓ จบ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะละหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะละหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะละหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา...

Read more

คำขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3