Menu

แนะนำวัด

วัดศรีโคมคำ

วัดศรีโคมคำ หรือ วัดพระเจ้าตนหลวง เป็นวัดอารามหลวงชั้นตรี โดยมีองค์ประธานคือพระเจ้าตนหลวงโดยมีพิธียกเสากระดูกสันหลังเมื่อ พ.ศ 2034…
1239 0

วัดเกริ่นกฐิน

วัดเกริ่นกฐิน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบ้านเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าสร้างในปีพ.ศ.ใด แต่ชาวบ้านรู้ว่าวัดแห่งนี้มีคู่กับหมู่บ้านแห่งนี้มาเนิ่นนานแล้ว…
1162 0

วัดพระแก้ว (ชัยนาท)

วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีโบราณสถานสำคัญวัดหนึ่ง มีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงาม ตั้งอยู่หมู่ ๑๐ ตำบลแพรกศรีราชา ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ…
1066 0

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “วัดใหญ่” ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก…
1224 0

วัดสว่างอารมณ์

ประวัติวัดสว่างอารมณ์ ความเป็นมาแต่เดิม วัดสว่างอารมณ์เดิมมีชื่อว่า วัดคลองแขก โดยเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๔๒๕ ที่ตั้งเดิมเป็นพื้นทีป่า…
1104 0

ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในเนื้อที่ประมาณ 80…
1257 0

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือ วัดบ้านก้อม จ.กาฬสินธุ์ มีใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่อาจถือเป็นเอกลักษณ์ของอีสานเนื่องจากแทบจะไม่พบในภาคอื่นเลย ใบเสมาที่พบในเมืองฟ้าแดดสงยางมีความโดดเด่นคือ นิยมแกะสลักภาพเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและชาดก…
1419 0

วัดอโศการาม

วัดอโศการามตั้งอยู่บนพื้นที่ “นาแม่ขาว” เจ้าของที่ดิน ชื่อ นางกิงหงษ์ และนายสุเมธ ไกรกาญจน์…
1258 0

วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญเดิมชื่อ วัดหัวรอ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ…
1137 0

วัดศรีสุวรรณ(เก่า)

วัดศรีสุวรรณ(เก่า) วัดศรีสุวรรณ(เก่า) สถานที่เก่าบอกเล่าประวัติสังขละบุรี เมื่อครั้งที่เป็นอยู่ก่อนจมน้ำ ในช่วงการปกครองของพระศรีสุวรรณองค์ที่ 5 ได้ย้ายที่ทำการเมืองลงตั้งที่บ้านวังกะ…
2113 0
สวดมนต์ อิติปิโส ออนไลน์

ทำเว็บราคาถูก

สอนเขียนเว็บ,สอน ASP, สอน PHP ,อบรม wordpress, สอนทําเว็บ, สอน HTML

UserOnline

สถิติเว็บไซต์


FREE SOCIAL MEDIA SHARE