Latest Post

หลวงปู่นอง : พระสีวลีจกบาตร

ลป.นอง "พระสีวลีจกบาตร" เนื้อ ตะกั่ว หลวงปู่นอง ธมฺมโชโต วัดวังสีทอง สร้างในปี พ.ศ. 2553 ชื่อ พระสีวลีจกบาตร เนื้อ ตะกั่ว ขนาด กว้าง 1.7 ซม. , สูง...

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

หลวงปู่นอง : รูปหล่อ หนุมานสี่กรร

ลป.นอง "รูปหล่อ หนุมานสี่กรร" เนื้อ รัตนโลหะ, ตะกั่ว หลวงปู่นอง ธมฺมโชโต วัดวังสีทอง สร้างในปี พ.ศ. 2553 ชื่อ หนุมานสี่กร เนื้อ รัตนโลหะ  ใต้ฐาน อุดผง ฝังตะกรุด 2...

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

หลวงปู่นอง : รูปหล่อ ฤาษีทรงโค

ลป.นอง "รูปหล่อ ฤาษีทรงโค" เนื้อ ตะกั่ว, นวโลหะ หลวงปู่นอง ธมฺมโชโต วัดวังสีทอง สร้างในปี พ.ศ. 2553 ชื่อ ฤาษีทรงโค เนื้อ ตะกั่ว  ใต้ฐาน อุดผง ฝังตะกรุด 1...

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

หลวงปู่นอง รูปหล่อฤาษีโปร่งฟ้า

  หลวงปู่นอง "รูปหล่อฤาษีโปร่งฟ้า" เนื้อ เงิน,ดิน,ตะกั่ว,รัตน ,รัตนโลหะชุบรัก หลวงปู่นอง ธมฺมโชโต วัดวังสีทอง รุ่น ไตรมาส 53 หลวงปู่นองท่านได้เล่าให้แก่ญาติโยม ลูกศิษย์ลูกหาเสมอว่าองค์ปู่ฤาษีนั้นท่านเป็นองค์ฤาษีผู้มีฤทธิ์อำนาจบารมี ความเมตตาพร้อมอยู่ในองค์ฌานของท่าน ปู่ฤาษีท่านเป็นฤาษีที่มีฌานบารมีสูง มีอิทธิฤทธิ์ที่สามารถบันดาลสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่ยำเกรงแก่เหล่าอสูรภูตผีต่าง ๆ เป็นอย่างมาก...

ดูรายละเอียดเพิ่ม...
Page 46 of 46 1 45 46