หลวงปู่นอง : เสือเขี้ยวดาบ

หลวงปู่นอง : เสือเขี้ยวดาบ

ลป.นอง "เสือเขี้ยวดาบ" เนื้อ ตะกั่ว, รัตนโลหะ หลวงปู่นอง ธมฺมโชโต วัดวังสีทอง สร้างในปี พ.ศ. 2553 ชื่อ เสือเขี้ยวดาบ เนื้อ ตะกั่ว ขนาด กว้าง 1.8 ซม. , ...