Menu

admin@amuletcenter.net

การกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธปฏิมากร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)…
877 0

ประวัติ หลวงปู่ศุข(พระครูวิมลคุณากร)

หลวงปู่ศุข นามเดิม :- ศุข นามสกุล เกษเวช (ต่อมาลูกหลานได้ใช้ เกษเวชสุริยา…
1190 0

ประวัติหลวงปู่ฮก รตินฺธโร

หลวงปู่ฮก รติน۪ธโร พระผู้เคร่งครัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ท่านเป็นสหธรรมมิกของหลวงปู่โทน กน۪ตสีโล พระเกจิแห่งวัดเขาน้อยคีรีวัน หลวงปู่ฮกเคยจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่โทนตั้งแต่เริ่มสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยคีรีวัน…
1001 0

ประวัติหลวงพ่อปาน อัคฺคปญฺโญ

ประวัติหลวงพ่อปาน อัคฺคปญฺโญ วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ…
940 0

บทชัยปริตร (มหาการุณิโก)

บทชัยปริตร (มหาการุณิโก) มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา…
746 0

คาถาบูชาพระสิวลี

พระสิวลีผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ พระสิวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์  สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมาก  สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยกย่อง พระสิวลี…
5445 0

หลวงปู่ทิม อิสริโก (วัดละหารไร่)

หลวงปู่ทิม อิสริโก หรือ พระครูภาวนาภิรัต ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดละหารไร่เป็นยอดพระคณาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออก ท่านเป็นคนถือสันโดษ ถือสมถะ ไม่ยึดติดทรัพย์สินใดๆ ท่านฉันอาหารเพียงมื้อเดียวและไม่ฉันเนื้อสัตว์…
1211 0

บทอธิษฐานขออโหสิกรรม

บทอธิษฐานขออโหสิกรรม “กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม…
831 0

ประวัติ หลวงพ่อแฉ่ง ศิลปัญญา

หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เกจิดังยุคสงครามโลก  ประวัติหลวงพ่อแฉ่ง ศิลปัญญา วัดศรีรัตนาราม (บางพัง)…
1369 0

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท…
885 0
สวดมนต์ อิติปิโส ออนไลน์

ทำเว็บราคาถูก

สอนเขียนเว็บ,สอน ASP, สอน PHP ,อบรม wordpress, สอนทําเว็บ, สอน HTML

UserOnline

สถิติเว็บไซต์

FREE SOCIAL MEDIA SHARE