Menu

admin@amuletcenter.net

วัดโกรกกราก

    วัดโกรกกราก เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.…
1102 0

คาถาอาราธนาพระก่อนคล้องคอ

คาถานี้เมื่อท่านจะนำสร้อยพระหรือพระเครื่องติดตัวไปนอกบ้าน หรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน คาถาอาราธนาพระเครื่อง เพื่อเชื่อเชิญให้พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ พระสังฆคุณ ติดตามไปคุ้มครองภยันตรายให้กับตน…
1442 0

การกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธปฏิมากร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)…
1288 0

ประวัติ หลวงปู่ศุข(พระครูวิมลคุณากร)

หลวงปู่ศุข นามเดิม :- ศุข นามสกุล เกษเวช (ต่อมาลูกหลานได้ใช้ เกษเวชสุริยา…
1467 0

ประวัติหลวงปู่ฮก รตินฺธโร

หลวงปู่ฮก รติน۪ธโร พระผู้เคร่งครัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ท่านเป็นสหธรรมมิกของหลวงปู่โทน กน۪ตสีโล พระเกจิแห่งวัดเขาน้อยคีรีวัน หลวงปู่ฮกเคยจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่โทนตั้งแต่เริ่มสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยคีรีวัน…
1282 0

ประวัติหลวงพ่อปาน อัคฺคปญฺโญ

ประวัติหลวงพ่อปาน อัคฺคปญฺโญ วัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ…
1355 0

บทชัยปริตร (มหาการุณิโก)

บทชัยปริตร (มหาการุณิโก) มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา…
1011 0

คาถาบูชาพระสิวลี

พระสิวลีผู้เป็นเลิศด้านโชคลาภ พระสิวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์  สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมาก  สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยกย่อง พระสิวลี…
6920 0

หลวงปู่ทิม อิสริโก (วัดละหารไร่)

หลวงปู่ทิม อิสริโก หรือ พระครูภาวนาภิรัต ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดละหารไร่เป็นยอดพระคณาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออก ท่านเป็นคนถือสันโดษ ถือสมถะ ไม่ยึดติดทรัพย์สินใดๆ ท่านฉันอาหารเพียงมื้อเดียวและไม่ฉันเนื้อสัตว์…
1582 0

บทอธิษฐานขออโหสิกรรม

บทอธิษฐานขออโหสิกรรม “กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม…
1087 0
สวดมนต์ อิติปิโส ออนไลน์

ทำเว็บราคาถูก

สอนเขียนเว็บ,สอน ASP, สอน PHP ,อบรม wordpress, สอนทําเว็บ, สอน HTML

UserOnline

สถิติเว็บไซต์


FREE SOCIAL MEDIA SHARE