ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง

ตำนานพระลักษณ์หน้าทอง

เปิดตำนานพระลักษณ์หน้าทอง อีกหนึ่งวิชาขลังของหลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว “พระลักษณ์หน้าทอง”  สำหรับวิชานี้เป็นที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับอำนาจแห่งเสน่ห์เมตตามหานิยม  ที่ชาวโขนละครในสมัยก่อนต่างนักถือกันนัก  วิชา นี้หลวงปู่กาหลงเล่า ท่านได้รับการถ่ายทอดจากครูผึ่ง  ซึ่งเป็นครูโขนละครในสมัยรัชกาลที่ 6  ตอนที่ครูผึ่งพบท่านนั้น  ครูผึ่งชรามากแล้ว  ส่วนท่านเพิ่งเป็นพระได้ไม่กี่พรรษา  เล่าว่าครูผึ่งพอใจในวัตรปฏิปทาของท่านจนบังเกิดเป็นความศรัทธา  และได้ถวายวิชานี้ให้แก่ท่าน  แต่เดิมหลวงปู่กาหลงท่านก็ไม่อยากรับวิชานี้  แต่เมื่อครูผึ่งได้พยายามอยู่หลานหนท่านก็อ่อนใจ  จนรับครอบวิชานี้จากท่าน      วิชาพระลักษณ์หน้าทอง  นับ เป็นวิชาสายเมตตามหานิยมที่มีอานุภาพสูส่ง  ขาวโขนละครในนับถือกันมากที่สุด  เชื่อกันว่าใครได้ครอบแล้วจะเป็นเมตตามหานิยมแก่ตนเองไปหาผู้ใดเขาก็รัก  ...

ท้าวเวสสุวัณ

ท้าวเวสสุวัณ

ท้าวเวสสุวัณประทับเสนาบดียักษ์ จอมเทพแห่งอตุรทิศ ผู้บันดาล ความร่ำรวยและขจัดภูติผีปีศาจ   ท้าวเวสสุวัณประทับเสนาบดียักษ์ เทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ จ้าวแห่งยักษ์หมั่นบูชา ทำให้ทรัพย์เพิ่มพูนทวี       คาถาบูชา  ตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และหลวงปู่กาหลง อิ ...